motive

Aktuality

14.5.2015
Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry

Pro zkvalitnění cyklo výletů ať s rodinou, přáteli či jen tak o samotě, připravují Svazek měst a obcí okresu Karviná spolu s polskými partnery městem Raciborz a obcí Kryzanowice projekt „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry“ spolufinancovaný z prostředků EU a státního rozpočtu, o kterém jsme již informovali.

Informace o dění v tomto projektu.
Stavební práce na této cyklostezce budou realizovány od května 2015 a ukončeny budou v polovině června 2015. Tuto stavbu bude realizovat svatební firma Eurovia CS, a.s.. Práce budou probíhat na podkladu projektové dokumentace zpracované firmou VS Projekt Ostrava, a.s.. Technický dozor investora je zajištěn společností Čech Engineering,a.s.

Dne 27.6.2015 bude v rámci sportovního klání Albrechtický sprint triatlon organizován také Albrechtický hobby triatlon, kterého se může zúčastnit široká veřejnost.

Po ukončení stavebních prací je plánováno dne 25.6.2015 v Těrlicku slavnostní otevření pro veřejnost, jehož součástí bude dopravně bezpečností akce pro žáky základních škol z partnerských obcí projektu, workshop a vyjížďka po nově vyznačených trasách v okolí Těrlicka.

27.8.2014
Projekt „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry

Svazku měst a obcí okresu Karviná a jeho polským partnerům, městu Ratiboř a obci Kryzanowice (PL), se podařilo získat dotaci na tento projekt z prostředků EU a ze státního rozpočtu. Na české straně by stavba měla stát přes 140 tis. EUR, z toho 90 %, tj. více než 130 tisíc EUR, zaplatí Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko a ČR. Projekt navazuje na již realizovaný projekt „Cyklotrasa Racibórz - Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“, v rámci kterého bylo vybudováno celkem 52 km cyklostezek a cyklotras.

Nový projekt vylepší infrastrukturu navazujících turistických tras na tuto páteřní trasu a navede na ni bezpečně cyklisty z okolních měst, jak na české, tak na polské straně. Projekt obsahuje vyznačení dílčích úseků cyklotras v Albrechticích, Bohumíně, Dolní Lutyni, Orlové a Těrlicku, dále umístění informačních a mapových tabulí a odpočívek a v neposlední řadě také vybudování nové cyklostezky v Těrlicku.

Ukončení realizace projektu a slavnostní otevření pro veřejnost se předpokládá v červnu 2015.

15.8.2014
Cyklostezka na protipovodňových hrázích ve Starém Městě v asfaltu

Navyšování protipovodňových hrází ve Starém Městě bylo dokončeno a celý úsek cyklostezky je plně průjezdný s asfaltovým povrchem až po most přes Olši na ul. tř. 17. Listopadu v Karviné-Ráji. V současné době je již neprůjezdný pouze úsek v Karviné Louky nad Olší, místní část Zátiší, od sjezdu ze silnice I/67 po ulici Ke Hřišti, kde nadále provádí Povodí Odry s.p. ve spolupráci s OKD a.s. navýšení ochranných hrází kolem řeky Olše tak, aby při zvýšených průtocích byla zachována protipovodňová ochrana přilehlých pozemků. Předpokládané ukončení stavebních prací v tomto úseku je 30. 9. 2014.