motive

Financování projektu

Struktura financování projektu je následující:

  • 85 % z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR (ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje)
  • 5 % ze státního rozpočtu ČR
  • 6 % investičních nákladů z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (v rámci Programu na zvýšení absorbční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel)
  • 4 % z rozpočtu dotčených obcí