motive

Projekt Cyklotrasa č. II.

Projekt „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry“

Svazek měst a obcí okresu Karviná, město Ratiboř a obec Kryzanowice získaly dotaci na další projekt vylepšení turistické infrastruktury v našem regionu z prostředků EU a ze státního rozpočtu. Projekt navazuje na již realizovaný projekt „Cyklotrasa Racibórz -Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“, v rámci kterého bylo vybudováno celkem 52 km cyklostezek a cyklotras.

Nový projekt vylepší značení navazujících turistických tras na tuto páteřní trasu a navede na ni bezpečně cyklisty z okolních měst, jak na české, tak na polské straně. Do projektu se zapojily obce Albrechtice, Bohumín, Dolní Lutyně, Orlová a Těrlicko.

V rámci projektu obce Albrechtice je navržena na území obce obnova informačních tabulí, nové dopravní značení a obnova a modernizace stávajícího značení.

V Bohumíně se jedná o obnovu uvítací tabule na vstupu do republiky, obnova informačních tabulí s mapou, vyznačení cyklotras a obnova značení stávajících cyklotras.

V Dolní Lutyni je navrženo vyznačení cyklotras dopravním značením.

Na území Orlové budou nové informační tabule s mapou a jedna odpočívka.

Investičně největší částí projektu je bezpečné propojení města Havířov a Těrlicka novou cyklostezkou. V rámci projektu obce Těrlicko je navrženo vybudování cyklostezky a odpočívek, informačních tabulí s mapou a vyznačení cyklotras dopravním značením.

Projekt města Racibórz zahrnuje mimo jiné rekonstrukci a vybudování komunikací se smíšeným provozem pěších a cyklistů a vybudování ploch pro zábavu a odpočinek, výstavbu přístřešku pro cyklisty, přestavbu letní kuchyně v tamním kempu.

V Kryzanowicích bude vybudována letní kuchyně s přístřeškem pro kola, WC se sprchami spolu se sociální místností a informačním střediskem pro turisty.

Mapu s vyznačením celého projektu si můžete prohlédnout zde.
Mapu s vyznačením české části projektu si můžete prohlédnout zde.

Projekt by měl být dokončen do června 2015.

Financování

Projekt bude realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, prioritní osa 2 - Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, oblast podpory 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu.

Na české straně jsou náklady projektu zhruba 140 tis. EUR.

Struktura financování projektu je následující:

  • 85 % z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR (ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje)
  • 5 % ze státního rozpočtu ČR
  • 10 % z rozpočtu dotčených obcí

Doprovodné akce

Součástí projektu budou 2 doprovodné akce, obě by se měly konat v červnu 2015.

Slavnostní otevření cyklostezky na české straně spojené s propagační projížďkou podél Těrlické přehrady, směr na Albrechtice a Karvinou. Součástí celodenní akce bude vzdělávací dopravně bezpečností akce pro děti ze škol z partnerských obcí a měst, předškolního a školního věku.

Po nově vyznačených cyklotras v obcích Albrechtice a Těrlicku bude realizována sportovní akce Albrechtický hoby triatlon pro amatérskou veřejnost.

Další cykloakce se budou konat i v Polsku v Racibórzi a Kryzanowicích.

Odkazy

Partneři projektu

Svazek měst a obcí okresu Karviná (www.smook.cz)
Město Racibórz (www.raciborz.pl)
Obec Krzyżanowice (www.krzyzanowice.pl)