motive

Popis projektu

Projekt Cyklotrasa Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, prioritní osa 2 - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, oblast podpory 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu.

Tento projekt si klade za cíl zvýšit turistickou atraktivitu česko - polského příhraničí, rozvíjet místní spolupráci, podpořit cykloturistiku a propagovat aktivní trávení volného času.

Na územích obcí Svazku měst a obcí okresu Karviná byl vybudován úsek přes 50 km cyklistické trasy, spojující Bohumín s Loukami nad Olší, z toho je více jak 15 km zcela nové komunikace pouze pro cyklisty. Ve Starém Bohumíně navazuje cyklotrasa na připravovanou stavbu cyklotrasy Greenway Odra - Morava - Dunaj a v Chotěbuzi na zvažovanou cyklotrasu Chotěbuz - Český Těšín. Stavba sleduje tok řeky Olše a těsně před hranicí s Polskem tok Odry. Cyklostezky na katastru města Karviné nabízí navíc vhodné komunikace pro in-line bruslaře.

Tento projekt je realizován dvěma partnery na polské straně - městem Racibórz a obcí Krzyzanowice a jedním partnerem na straně české, kterým je Svazek měst a obcí okresu Karviná. Na české straně trasa vede přes obce Bohumín, Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, Dětmarovice, Doubrava, Karviná a končí v Chotěbuzi.